• Trakya Bölgesindeki Mekanik Tesisat, Yangın Sistemleri ve Bina Yönetim Sistemleri ihtiyaçlarını nitelikli olarak karşılamak
• Faaliyet alanlarında İstanbul’a bağımlılığı yok etmek
• Kendi alanında öncü projeler gerçekleştirmek
• Müşterilerinin menfaatlerini kendi menfaatleri ile eş tutmak
• Bölgesel sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak
• Faaliyet konularında nitelikli çalışanlar yetiştirmek
• Gerçekleştirilen projelerde çevreye saygıyı ön planda tutmak